Supplerende undervisningsfag for lærere

 

I 2020 skal alle lærere – jf. Folkeskolereformen – have undervisningskompetence i de fag, de underviser i svarende til en linjefagsuddannelse. At have kompetencer svarende til linjefag betyder, at læreren gennem  praktisk erfaring, udviklingsarbejde, efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse  eller et længerevarende kursusforløb, har udviklet kompetencer, der vurderes svarende til et linjefag. 

Skolelederen kan foretage dette skøn, eller læreren kan efter et kompetenceudviklingsforløb blive formelt  kompetencevurderet på en læreruddannelse (eksamen). Supplerende undervisningsfag for lærere udbyder her kompetenceforløb der formelt kvalificere til at undervise i de udbudte fag folkeskolen efter endt eksamen. 

 

Formålet er at undervisningen: 

a) tager udgangspunkt i lærernes allerede erhvervede kompetencer, som kompetenceudviklingsforløbet supplerer og dokumenterer. (Dvs. målgruppen er lærere med undervisningserfaring, som ikke har en formel linjefagsuddannelse.)

b) er fleksibelt i forhold til skolernes arbejdstidstilrettelæggelse.

c) er ressourceeffektivt.

d) er forankret og understøttet lokalt på de enkelte skoler gennem allerede etablerede støtte- og vejledningsfunktioner (her primært læringscenter og de fagfaglige vejledere). 

e) understøtter det fagfaglige teamsamarbejde internt på den enkelte skole samt på tværs af kommunes skoler med henblik på at styrke den generelle pædagogiske og faglige udvikling på kommunens skoler.

f)indeholder en mulighed for formel validering af lærerens kompetencer, som også anerkendes af andre kommuner/skoler i Danmark. 

 

En trefaset studiemodel

Kompetenceudviklingsforløbet foregår i tre indbyrdes forbundne faser:  

  • a) Selvevalueringstest.
  • b) Studiearbejde.
    • b1: Tilegnelse af viden gennem en digital platform 
    • b2: Dokumentation af færdigheder.
  • c) Eksamen (med afsæt i lærerens portfolio).