MOOCZ.DK er en samling gratis læringsressourcer fra VIOL- og LUG-innovationsprojekterne

I 2014 har University College Sjælland og RUC udviklet og forsket i en fleksibel måde at udbyde uddannelse på via de såkaldte MOOCs.

Hvad er en MOOC?

MOOC står for Massive Open Online Courses. En MOOC er altså et læringsformat, der åbner op for videnformidling til masserne via internettet.

MOOCs udnytter, at internettet har gjort det muligt, at studerende og undervisere kan nå hinanden, selvom der er en stor fysisk afstand mellem dem. Det har gjort, at nogle af verdens største, rigeste og mest anerkendte uddannelsesinstitutioner kan nå langt bredere ud.

Kan læring til masserne kobles med en regional relevans?

De MOOCs du finder gratis tilgængeligt på denne side, har været en del af to innovationsprojekter Læring Uden Grænser (LUG) og Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring (VIOL), hvis formål bl.a. har været at skabe og formidle ny viden om, hvordan MOOCs kan udvikles på måder, så der stadig er en regional relevans i uddannelse.

Støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Begge projekter er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. I LUG-projektet er der udviklet principper og koncepter for MOOCs og i VIOL-projektet er der blevet produceret eksempler på læringsressourcer til en række forskellige regionale MOOCs, som kan tilgås fra dette website.

MOOCZ.DK - læringsressourcer fra LUG- og VIOL-innovationsprojekterne

                                

MOOC-læringsressourcer fra VIOL- og LUG-innovationsprojekterne


Brobygning 3.0

Brobygning 3.0 etablerer nye koblinger (fysisk og virtuelt) mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og forskellige erhverv og professioner. Den tætte kobling mellem centrale fagområder i udvalgte fag og eksempler på relevante erhvervsmuligheder har til hensigt at tegne tydelige billeder af erhvervsmuligheder og derved motivere unge til uddannelse.

Undervisningsforløbene har et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt og er blevet udviklet i et samarbejde mellem lærere, undervisere og studerende på tværs af uddannelsesniveauer.  Materialerne henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne (STX, HTX, HF) og elever i folkeskolens udskoling. I forløbene er der arbejdet både med et virtuelt samarbejde og et fysisk møde mellem eleverne fra uddannelserne og repræsentanter fra erhverv og profession.

Ud over undervisningsmaterialer er der på platformen etableret et mentorvejledningsnetværk, som består af undervisere, studerende, professionelle fra forskellige erhverv samt vejledere fra Studievalg Sjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Igennem mentorvejledningsnetværket er det muligt for eleven at få svar på spørgsmål både af faglig art og i forhold til uddannelsesvalg.

Brobygning 3.0 er delvist støttet af Region Sjælland i forbindelse med satsningen kompetenceparat 2020.  

Se MOOC-læringsressourcer


Om VIOL-innovationsprojektet: Velfærdsteknologi i professionsuddannelserne

Morgendagens professionsudøvere skal være med til at innovere velfærdssamfundet, og det forudsætter at de i løbet af deres uddannelse tilegner
sig de nødvendige kompetencer. Find inspiration til hvordan denne opgave kan løses.

Se MOOC-læringsressourcer


Ældreliv

Lær om ældreliv med fokus på fysisk aktivitet, ensomhed, kronisk sygdom og oplev førstehåndsbeskrivelser af, hvordan det opleves at blive ældre.

Se MOOC-læringsressourcer


Introduktion til Tangible Computing

"Introduktion til Tangible Computing" er baseret på den første halve dags undervisning på workshoppen "Tangible Computing" på Humtek uddanelsen på RUC.

Se MOOC-læringsressourcer


Velfærdsteknologi i professionerne

Bliv klogere på velfærdsteknologisk dannelse. Målet er at kunne analysere og perspektivere problemstillinger og reflektere over konsekvenser på en relevant måde i forhold til velfærdsteknologiske løsninger i professionen.

Se MOOC-læringsressourcer


Digitale kompetencer i det 21. århundrede

Formålet er at præsentere og arbejde teoretisk og praktisk med begreber som digitalisering, digital dannelse og didaktisk design i et folkeskoleperspektiv.

Se MOOC-læringsressourcer


Robotteknologi og kodning i skolen

Forstå robotteknologi og kodning i skolen ud fra forskellige samfundsmæssige, etiske, didaktiske og praktiske vinkler

Se MOOC-læringsressourcer


Videnskabsteori

Lær videnskabsteori med udgangspunkt i professionsuddannelsernes forskellige moduler. Fokus er på videnskabsteori, der relaterer sig til praksis, men samtidig forsøger MOOC'en også at skabe et overblik over udvalgte dele af videnskabsteori som forskningsområde.

Se MOOC-læringsressourcer


Supplerende undervisningsfag - for lærere

Se eksempler på MOOC-læringsressourcer fra undervisningsfagene, "Dansk 1.-6." og "Matematik 4.-10.".

Læs mere om UCSJs koncept for blended learning med MOOC i "Supplerende undervisningsfag".

Se MOOC-læringsressourcer