Brobygning 3.0

Dette undervisningsforløb er en del af brobygning 3.0. Det har til hensigt at motivere unge til uddannelse ved at skabe en tydelig forbindelse mellem centrale fagområder i udvalgte naturvidenskabelige fag på tværs af uddannelsesniveauer: grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og relevante erhvervsmuligheder. Målgruppen er elever fra STX, HTX og HF og folkeskolens udskoling.  I forløbet er både virtuelle og fysiske samarbejdsmuligheder mellem uddannelsesniveauerne beskrevet.

Mentornetværket består af undervisere, studerende, professionelle fra forskellige erhverv samt vejledere fra Studievalg Sjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Igennem mentorvejledningsnetværket er det muligt for eleven at få svar på spørgsmål både af faglig art og i forhold til uddannelsesvalg.

Brobygning 3.0 er delvist støttet af Region Sjælland i forbindelse med satsningen kompetenceparat 2020.  

 

Dette undervisningsforløb 'Sundhed - Observation og behandling' og den tilknyttede MOOC indeholder temaerne: blodkredsløb, lunger, blodets bestanddele, viden om energiprocesser, motivation og tilrettelæggelse af fysisk træning. Til hvert tema er der ressourcer og opgaver til gymnasieelever. 

Til hvert tema er der ressourcer og opgaver - og Mooc'en kan anvendes i undervisning på gymnasiet og folkeskolen, hvor underviseren/læreren i f.eks biologi, idræt og samfundsfag kan bruge dele af platformen i deres undervisning. 

Dette undervisningsforløb om ‘kriminaltekniske undersøgelsesmetoder’ (CSI) og den tilknyttede MOOC består af  en samling af ressourcer og opgaver med videoer, fagtekster og henvisninger. Ressourcer fra MOOC’en kan bruges i undervisningen og indgå i elevernes arbejde med de naturvidenskabelige analysemetoder.

Undervisningsforløbet kan fx bruges i fagene biologi, bioteknologi eller kemi. Målgruppen er elever fra STX, HTX og HF og folkeskolens udskoling og kan bruges som brobygningsforløb.

Denne MOOC lægger op til at arbejde med nogle konsekvenser af de klimaforandringer vi gennem en del år har oplevet. Det at arbejde med virkningerne i stedet for årsagerne til klimaforandringerne, håber vi gør undervisningen mere nærværende ved at tage udgangspunkt i lokale forhold.

Man kan naturligvis tjekke sin generelle viden om klima og klimaforandringer via quizzen og der er lagt en del ressourcer som både elever og lærer kan bruge. Der er tre afsnit med klimaeffekter hvor der bl.a. er linket til materialer på dmi.dk og til slut er der opgaver som hf/stx-elever fra Vordingborg Gymnasium har lavet til elever på Eskilstrup skole, Nordfalster.

I forløbet har geografistuderende fra Læreruddannelsen Vordingborg samarbejdet med elever fra hf/stx på Vordingborg Gymnasium om at udvikle nogle måder at arbejde med klimatilpasning på. Senere afprøvede hf/stx-eleverne deres ideer på folkeskoleeleverne. Forløbet blev afviklet fra oktober til december 2015.

I undervisningsforløbet om ‘robotter og teknologi’ arbejdes med programmering og formidling virtuelt, praktisk og teoretisk. I den tilknyttede MOOC finder du relevante links og lektionsplaner. I forløbet indgår praktisk eksperimentelt arbejde.

Forløbets målgruppe er folkeskolens 8. og 9. klasser og HTX gymnasiets elever på C og B niveau. Eleverne i både folkeskole og gymnasium arbejder i forløbet med centrale elementer i både læreruddannelsen og i uddannelser inden for programmering og teknologi.

Undervisningsforløbet ‘LanParty’ er primært gennemført som en brobygningsdag på CELF Strøm, Styring og IT, hvor lærerstuderende og udskolingselever planlagde og gennemførte et LanParty! I den tilknyttede MOOC finder du opgaver og videoer fra CELF-tube med korte rollemodelsfilm, der kort præsenterer de enkelte fag på CELF.

Herudover er der videoer med øvelsesvejledninger og produktpræsentationer. Materialet er målrettet elever på grundskoler og erhvervsuddannelser - og kan bruges til lignende brobygningsforløb.

Undervisningsforløbet ‘malaria og folkesundhed’ er udviklet i et samarbejde mellem institutioner fra Vordingborg og Næstved (skole, gymnasie, HF, læreruddannelsen, bioanalytikeruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen).

MOOC’en med læringsressourcer er primært rettet mod grundskoler og gymnasie/HF og indeholder blandt andet temaerne malarias udbredelse og geografi, behandling og sygepleje, diagnostik af malaria, m.fl.

I dette forløb arbejdes med molekylær gastronomi virtuelt, praktisk og teoretisk.

I forløbet indgår praktisk eksperimentelt arbejde både i laboratoriet og i køkkenet. Forløbet har været afviklet som to aktivitetsdage på Campus Roskilde, og den tilknyttede MOOC der består af tekster, videoer og links og indeholder både baggrundsmaterialer, lærervejledninger og øvelsesinstruktioner. Forløbet er målrettet folkeskolens 8. og 9. klasser og gymnasiets kemielever på C-, B- og A-niveau.