Introduktion til Robotteknologi og digitalisering for børn og unge

 

CFU Sjælland har i samarbejdet med Forskning og Innovation og University College Sjælland udarbejdet 2 MOOC’s henvendt til alle med interesse i folkeskolen og it, nemlig:

  • Digitale kompetencer i det 21. århundrede
  • Robotteknologi og kodning i skolen

Begge MOOC’s er baseret på et ønske om at stille ressourcer og viden til rådighed, som kan anvendes direkte af lærere og pædagoger i arbejdet med at udvikle it-området i skolen, og selvom de undervejs beskæftiger sig med samme underemner, er det ud fra forskellige vinkler og med forskellige ressourcer som grundlag, således at de fælles emner supplerer hinanden. Vi anbefaler derfor, at du orienterer dig i begge MOOC’s i dit forløb.

Da begge områder er i konstant udvikling, vil modulerne i de 2 MOOC’s også løbende blive opdateret med ny viden og nye ressourcer, hvor det er relevant. Vi håber, at de 2 MOOC’s kan være en hjælp og give ny inspiration til den daglige praksis for dig, som vælger at arbejde med dem, hvad enten du blot udvælger enkelte moduler i en af MOOC’sene eller gennemgår det fulde forløb i begge.

God fornøjelse med dit forløb.

Denne MOOC har til formål at præsentere begreber som digitalisering, digital dannelse og didaktisk design i et folkeskole perspektiv. I første halvdel af kurset arbejdes med teoretiske perspektiver relevante for området. I den anden halvdel arbejdes med praksis med udgangspunkt i forståelsen om 21. århundredes kompetencer, som centrale for didaktisk design. 

Denne MOOC belyser robotteknologi og kodning i skolen ud fra forskellige samfundsmæssige, etiske, didaktiske og praktiske vinkler. Via de forskellige moduler oparbejder du en bred forståelse for området, og du vil også undervejs få mulighed for at udarbejde egne undervisningsforløb og udvikle praktiske kompetencer, som du kan bruge i dit videre arbejde med området i skolen.